top of page
Gestalt Therapy ,mindfulness, healer

Gestalt Terapi

Gestalt Terapi, “şimdi de” var olan ancak uzun vadeli etkiler vaat eden eylem için kritik seçim noktalarını belirlemeye çalışan, günümüze odaklanmış bir yaklaşımdır. Gestalt kuramında birey merkeze alınmakla beraber çevresi ile olan etkileşimi de holistik (bütüncül) bir şekilde ele alınmaktadır.Gestalt terapistleri, hastalarını tam potansiyele sahip, her türlü zorluğu aşabilecek ve kendi mutluluklarını keşfedebilecek bireyler olarak görürler.

   

bottom of page