top of page

Ceren Akcelik Brunini Hakkında

Ceren Akcelik Brunini Therapist .JPG

Ceren ayrıca Yoga sertifikalı Ashtanga ve Vinyasa Flow Yoga eğitmenidir, şamanizm, somatik koçluk, bütünsel beslenme, hayvan iletişimi, yoga eğitimi konularında birçok uluslararası atölye çalışmasına ve kurslara katılmış ve Gestalt Koçluk Merkezi'nde sertifikayı tamamlamıştır.

     Ceren egitimine  Ph.D- Norobilim dalinda devam etmekte olup, MSc. Psychology (yüksek lisans - psikoloji),ve PSEN - PsychoEnergetics, alanında derinlik psikolojisi anlayışına ve uygulanmasına yönelik çok yönlü, beden-zihinsel bir yaklaşım olan yüksek lisans eğitimini tamamlamistir.

Ceren şimdi İstanbul ve Toskana arasında yaşıyor, Italya’da esiyle birlikte Dojo Bianco adlı bir şifa oteli yarattı, ve bu değerleri ve vizyonuyla tam uyum içinde yaşamasını sağlıyor.

   Ceren ayrıca Yoga sertifikalı Ashtanga ve Vinyasa Flow Yoga eğitmenidir, şamanizm, somatik koçluk, bütünsel beslenme, hayvan iletişimi, yoga eğitimi konularında birçok uluslararası atölye çalışmasına ve kurslara katılmış ve Gestalt Koçluk Merkezi'nde sertifikayı tamamlamıştır.

  Egitimler / Sertifikasyonlar
  • Koc University - Istanbul - Ph.D - Neuro Science - devam etmekte
  • Lynn University FL Master of Scince Psychology - 2018/ 2020
  • Barbara Brennan School Of Healing Advanced Studies - 2018-2021

  • Psycho-Oncology Training - Istanbul  - 2019

  • PSEN- Psycho Energetics Training - Spain - 2018- present              

  • The Gestalt Center for Coaching, Accredited Coach Training Program (ACTP)- Istanbul  2014-2015

  • Acmos Training Certification - Paris  - 2018

  • Barbara Brennan School Of Healing- Florida 2012- 2016

Ceren Brunini
Barbara Brennan School of Healing
Barbara Brennan School of Healing
body mind psychotherapy
horses therapy
energy healing
bottom of page